Hej her er anbefaling fra Engholm som ligger en kilometer syd for
 Vodskov. Gården har et jordtiliggende på 370 Td. land og havde på dette tidspunkt 120 røde køer og en stor olm tyr plus kvier  der om sommeren græssede langt ude mod vest hvor der var en stor vedvarende græmark i skel med noboen gården Hvoruptorp, som ejedes af I.C. Jensen som var bror til Jane Jensen på Engholm,der der var bygget en stor lade hen over skellet med skillerum i midten så kvier fra begge sider kunne få huslys. se  mere på  adr. her under

 .
http://www.vodskov-posthistorie.dk/Plancher/Postkort/POS-090-F-medium.htm
her boede vi godt 2 år og frank blev født her og døbt i langholt kirkrHer flyttede vi så til da vi solgte det lille sted Lysholt i Rødehuse en km. nord for Vive, det lå forresten kun en halv km. fra Kaj Knudsens hjem og tog et hus i Nebstrup i bytte, det solgte vi to uger senere, og der skulle jo skaffes indtægter og Engholm manglede en medhjælper i kostalden.Vi boede i sydenden af huset til venstre længst bagude, der boede en anden familie i den anden ende af huset der hed Gunnar og Ritta,
 han var den ene af traktor førerne de skiftedes til at køre mækevognen med traktor til Ålborg mælk kompani de skulde være i Ålborg kl.5.45 om morgenen så vi startede med at malke kl.3 om natten, jeg fik 150 kr. om ugen og mutter fik 5 kr. om dagen for at malke køerne efter, desuden fik vi 150 kr. om måneden til brændsel plus 100 kg. gris samt mælk og kartofler som vi avlede i haven, Der var et lille fritstående skur hvor vi havde lidt høns og hentede med tilladelse, avner på gården som indeholdt meget korn da tærkeværket var alt for lille i forhold til det de seks mand ud fra Hvorup kaserne kunde brokke i det.(de fik forøvrigt 3 kr. i timen.) frank blev født herTærskeværket var en nyindkøbt såkaldt Hobetærsker på 36 tommer, mens det gamle var et 52 tommer værk.
Om sommeren gik køer på græs om natten og vi skulde så op noget før for at genne dem ind, vi kunde se lysene fra Ålborg og engang var der så meget Nordlys at det dækkede hele den vestlige himmel,det kunne ses i et par timer meget kraftige farver
Foruden ejeren Frk. Jane Jensen boede i stuehuset inspektør Andreasen en stot stor mand altid optrædende i habit hvid skjorte og læderstøvler,
 i kælderen kokkepige,stuepige og lillepigen, i sidefløjen ud mod landevejen boede Gartneren og i sidefløjen til den anden side boede en medhjælper lille Arnold,en ældre Staldkarl og forskellige daglejere de fik 3 kr. i timen og kost og logi. Forvalteren der var gift boede i tilhørende hus på den anden side af landevejen, så var der Fodermester Lauritsen der boede i enden af fløjen ud mod landevejen på loftet over bilgaragen.
Og endelig var der fire lejligheder i to huse bag laden, hvor der boede to staldmedhjelpere med famili og to traktorførere med familie.
Der var tre Traktorer, en lille grå Ferguson, en blå Ford Major og en Farmall med to tæt siddende forhjul og minst 6 firehjulede gummivogne og så naturligvis mælkevognen hvor der foruden 50 transportspande stod en 2000 liter trækasse til afhentning af bærme fra Spritfabrikken, som lå i nærheden af Mælkkompaniet i Ålborsg, så var der læs begge veje. Køerne var meget glade ved den gloende bærme der lignede øllebrød og slikkede begærligt med yderenden af tungen når de brændte sig.
Mekaniseringen af Landbruget havde ikke for alvor taget fart, man hugged toppen af sukkerroerne med en skarp skovl og samlede dem op med en efterhængt pigup op i vognene, grønthøsterne var ikke kommet frem,   man høstede med tre selvbindere så Mejetærsker var der heller ikke.


                                                                                                   
                                                                                              

 kortet herunder viser de forskellige steder vi har boet
 
           her boede og levede vi
  Her har vi anbefaling fra Lemmergård
  og billedet er af stuehuset, som det så ud da jeg var der i 1950 bilederne er hentet fra
Google Erts. Der var folkestue indenfor vinduet til venstre for døren i baggrunden
       nnnnnnn                    Stuehuset herover er Lemmergårds                                                                                             

her var jeg 18 år  
            Lemmergårds avlsbygninger ser fra oven                            nnnnnnn                         


                          
                                                                                                                                                      


her var jeg 15 og 17 år

                                                                                                                            
her passede jeg 30 jersey køer

det var her vi blev gift i 1953


her boede vi to gange


hej var jeg
staklade